clinicrak.com   คลินิกรัก


ทะลึ่งประสาหมอหมอ [8]
หน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อคลายเครียด อย่าคิดอะไรมาก
บางเรื่องก็คิดเอง บางเรื่องก็ดัดแปลงมาเพื่อเข้ากับเหตุการณ์ บางเรื่องก็ลอกเขามา
ติ-ชม-ต่อว่า หรือจะส่งเรื่องมาร่วมสนุก ติดต่อ webmasterได้เลยครับ

ฟังเพลงไหมครับ

[ทะลึ่ง 1][ทะลึ่ง 2][ทะลึ่ง 3 ][ทะลึ่ง 4] [ทะลึ่ง 5][ทะลึ่ง 6] [ทะลึ่ง 7][ทะลึ่ง 8][ทะลึ่ง 9][ทะลึ่ง 10].................

61. อันนั้นของคุณยาวเท่าไหร่? (10 มิถุนายน 2001)


How long is your one? (อันนั้นของคุณยาวเท่าไหร่?)

>> >> >I have one
>> >> > ฉันมีอันหนึ่ง

>> >> >You have one
>> >> > คุณก็มีอันหนึ่ง

>> >> >Your mother uses your father's one
>> >> >แม่ของคุณก็ใช้ของพ่อคุณ

>> >> >And your auntie uses your uncle' s one
>> >> >และป้าของคุณก็ใช้ของของลุงคุณ

>> >> >A married lady would acquire one
>> >> >หญิงที่แต่งงานก็ต้องการอันหนึ่ง

>> >> >But a divorced lady would lose her one
>> >> >แต่หญิงที่หย่าก็สูญเสียอันหนึ่งของเธอไป

>> >> >A Pope doesn't use his one
>> >> >สันตปาปา ไม่สามารถใช้อันนั้นของเขาได้

>> >> >Lord Krishna had a long-long one
>> >> > ลอร์ดก็มีอันหนึ่งที่ยาว

>> >> >Arnold Schwarzenneger has a longer one
>> >> > อาร์โนลด์ ก็มีอันที่ยาวกว่า

>> >> >Suthichai YOON. has a shorter one
>> >> > คุณสุทธิชัย หยุ่น มีอันที่สั้นกว่า

>> >> >Madonna doesn' t have one
>> >> > มาดอนน่า ไม่มีอันนั้น

>> >> >The Chinese usually have short ones
>> >> > ชาวจีนมักจะมีอันสั้น

>> >> >While the Arabian usually have long ones
>> >> >ในขณะที่คนอาหรับมักจะมีอันที่ยาว

>> >> >Do you have one?
>> >> >คุณมีอันนั้นกับเขาหรือเปล่า

>> >> >How long is your one?
>> >> >อันนั้นของคุณยาวแค่ไหน

>> >> >I know what you are thinking of!
>> >> > ฉันรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่

>> >> >Think again. Stop being so dirty-minded!!
>> >> ให้คิดอีกครั้งหนึ่ง (อย่าทะลึ่งนะ)

>> >> >หยุดคิด !!!!! ก่อนจะลงไปดู คำตอบอยู่ด้านล่าง
>> >> >Answer : It's your Surname,
>> >> >ก็นามสกุลของคุณไง

>> >> >what else ? the one you have ...
>> >> >หรือว่ายังมีอย่างอื่นอีก


62. เมียบังคับให้ผมดูดนมก่อนนอนทุกคืน (10 มิถุนายน 2001)

ไม่ได้เป็นเรื่องพูดเล่น
เมียบังคับให้ผมดูดนมก่อนนอนจริงๆ

ขนาดเบือนหน้าหนี
เมียยังยื่นนมมาตรงหน้า
บางครั้งก็เอานมยัดใส่ปากให้ดูดด้วยซ้ำไป
พร้อมกับสำทับว่า "เอ้า ...ดูดซะ"

ไอ้เราก็ไม่ได้อยากดูดสักหน่อย
แต่ก็อย่างว่าแหละนะ ...ไม่อยากขัดใจเมีย
ดูด ก็ ดูด วะ

มือก็จับ ปากก็ดูด
ก้มหน้าก้มตาดูด ดูด ดูด ดูด

ใหม่ๆก็ไม่ค่อยชอบ
พอทำบ่อยเข้า ก็ติดเป็นนิสิย
คืนไหนไม่ได้ดูดนมก่อนนอนก็เหมือนขาดอะไรไปอย่าง
จนเดี๋ยวนี้....เมียไม่ต้องบังคับ


คื น ไ ห น ดู ด ไ ม่ ห ม ด " กล่อง ".....เ ป็ น น อ น ไ ม่ ห ลั บ

วันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยัง


63. (ร่าง) พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันระหว่างหญิงและชาย พ.ศ. .... (10 มิถุนายน 2001)

(ร่าง) พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันระหว่างหญิงและชาย พ.ศ. ....

มาตรา1
พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน ระหว่างหญิงและชาย"

มาตรา 2
กฎข้อบังคับใดๆ ในพระราชบัญญัตินี้ ท่านว่าให้มีผลย้อนหลังและเดินหน้า บังคับได้ถึงทุกกรณี ไม่ว่าจะในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต ไม่ว่าจะในหรือนอกราชอาณาจักร ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้า

มาตรา 3
ในพระราชบัญญัตินี้

"ท่าน" หมายถึง ผู้หญิง

"ท่านว่า" ก็หมายถึง ผู้หญิงว่าอ้ะดิ

"หญิง" หมายถึง ผู้ที่พึงได้รับความเคารพสักการะจากผู้ชายอย่างถึงที่สุด ชายผู้ใดจะละเมิดมิได้

"ชาย" หมายถึง ผู้ที่ต้องเคารพสักการะคนข้างบน

"สัญญา" หมายถึงข้อตกลงที่ผู้ชายและผู้หญิงตกลงกัน ซึ่งผู้หญิงเปลี่ยน แปลงข้อตกลงใดๆ ก็ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างเดียวกับบัตรเครดิต

"สัญญิง" หมายถึง คำที่เอาไว้นำหน้าคำว่าสัญญาเล่นโก้ๆ เช่น "สัญญิง สัญญา"

"การคบหา" หมายถึงการที่หญิง "คบ" แล้วคอยให้ชายคอยตาม "หา"

"การแต่งงาน" หมายถึง การหาเรื่องใส่ตัวซะแล้ว

"การหมั้น" หมายถึง การเตรียมหาเรื่องใส่ตัวน่ะสิ

"สินสอด" หมายถึง ค่าโง่

"ชู้" หมายถึง ตำแหน่งผู้ช่วยสามี

"เหตุผล" หมายถึง สิ่งที่ชายต้องเข้าใจ ไม่ว่าจะเข้าใจหรือไม่ และหญิง อาจจะไม่เข้าใจก็ได้ แม้ว่าจะเข้าใจก็ตาม

"นอกใจ" หมายถึง ความตายของชาย ความอับอายของหญิง

"การฟ้องร้อง" หมายถึง อยาก"ร้อง"ก็ลอง"ฟ้อง" สิคะ


มาตรา 4
ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ชายเป็นฝ่ายผิด ผู้หญิงเป็นฝ่ายถูกเสมอ

มาตรา 5
ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือข้อสงสัย ให้ย้อนกลับไปดูมาตรา 4

มาตรา 6
ถ้าการคบหาก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายใดๆ ให้พึงสันนิษฐานว่า ชายต้องจ่าย...
อเมริกันแชร์ ท่านว่าเป็นเรื่องหยาบคายมาก หากเริ่มคบหากัน

มาตรา 7
ในการตัดสินใจเรื่องใดเกี่ยวกับการคบหาก็ดี ให้ถือเสียงข้างมากเป็นหลัก แต่ให้หญิงมีสิทธิสามารถออกเสียงได้สองครั้ง

การตัดสินใจที่ว่านั้น หญิงจะถอนเสียเมื่อไรก็ได้

มาตรา 8
การผิดนัด การสาย การผิดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาใดๆ ที่ชายเป็นฝ่ายทำ ท่านว่าอาจเรียกเบี้ยปรับได้ โดยให้หญิงเป็นผู้กำหนดเบี้ยปรับนั้น การเรียกเบี้ยปรับไม่ทำให้ความผิดและโทษนั้นสิ้นผลหรือลดน้อยถอยลง แต่ประการใด และชายยังคงผูกพันปฏิบัติตามสัญญานั้นอยู่ต่อไปด้วย

การผิดนัด การสาย การผิดเงื่อนไขตามวรรคแรก ถ้าเป็นความผิดของ ฝ่ายหญิง ให้กล่าวคำว่า "ขอโทษ" และให้เลิกแล้วกันไป

มาตรา 9
โทษที่หญิงอาจลงต่อชายได้ หากไม่ปฏิบัติตามสัญญามี ห้าประการคือ

  • (1) งอน

  • (2) ไม่พูดด้วย

  • (3) ไม่ให้เข้าบ้าน

  • (4) ไม่ยอมรับฟังคำแก้ตัว

  • (5) ไม่รู้ไม่ชี้

มาตรา 10
โทษที่ชายอาจลงต่อหญิงได้หากไม่ปฏิบัติตามสัญญา
(ถูกยกเลิกไปแล้วทั้งมาตรา โดยไม่ได้แจ้งเหตุผล)

มาตรา 11
มาตรา 10 หายไปไหนหว่า

มาตรา 12
ดูเหตุผลในมาตรา 3 มาตรา 4 และมาตรา 5 ให้ดีๆ สิยะ

มาตรา 13
การทำร้ายหญิงไม่ว่าจะโดยทางร่างกายหรือทางจิตใจ รวมทั้งการขัดใจใดๆ ก็ดี เป็นโทษมหันต์ แม้จะล่ารายชื่อคนมาครบห้าหมื่นชื่อ ก็ไม่อาจเป็นเหตุให้นิรโทษกรรมได้


ยกร่างโดย : ผู้ชาย

ภายใต้ความยินยอมและการบังคับของ : ผู้หญิง


64. ชื่ออัปมงคล (10 มิถุนายน 2001)

ชื่อของคนไทย
ที่เพราะๆก็มี
ที่แปลกๆก็แยะ

แต่มีอยู่ชื่อหนึ่งที่คนไม่ค่อยใช้กัน

ชื่อ "บริสุทธิ์" ไงครับ

ถ้าคุณชื่อ บริสุทธิ์
แล้วมีคนโทรมาหา
สาวรับสายแทนคุณ...ยุ่งเลยครับ

"คุณบริสุทธิ์อยู่หรือเปล่าครับ"

หรือถ้ามีคนมาหาคุณ
เพื่อนสาวของคุณออกมารับ
เขาก็จะถามว่า
"คุณบริสุทธิ์อยู่หรือเปล่าครับ"

แหม...เป็นเรื่องเลยนะครับ


65. รู้อยู่ครับ แต่... (27 สิงหาคม 2001)

คนงานโรงเลื่อยที่อยู่ข้างโรงพยาบาลคนหนึ่ง วิ่งเลือดโชกเข้ามาในห้องฉุกเฉิน

คนงาน : หมอช่วยผมด้วย ผมถูกเลื่อยไฟฟ้าตัดนิ้วมือขาดหมดเลย
หมอจบใหม่ : แล้วเก็บนิ้วมาด้วยหรือเปล่า
คนงาน : เปล่าครับ ผม......

หมอจบใหม่ : (ท่าทางหงุดหงิด) นี่คุณรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้การแพทย์
เขาเจริญก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว ถ้าคุณเก็บนิ้วที่ขาดไปมาด้วย
หมอก็สามารถต่อมันกลับเข้าไปเหมือนเดิมได้

คนงาน : รู้ครับ ผมพยายามจะเก็บมาเหมือนกัน แต่ผมไม่มีนิ้วจะหยิบครับ


66. เรื่อง: ไ = อ้ = ส = า = ร = เ ล= = ว ! (23 มีนาคม 2002)

หญิงสาวอายุ 16 เข้าไปสารภาพผิดกับ บาทหลวง

หญิงสาว : หลวงพ่อขา
เมื่อว่านี้หนูพูดคำไม่สุภาพกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
หนูด่าเขาว่า "ไอ้สารเลว" ค่ะ

บาทหลวง : ทำไมหนูถึงพูดจาแบบนั้นล่ะ
หญิงสาว : เขาจับมือหนูโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
บาทหลวง : อย่างนี้เหรอ ( พูดแล้วก็จับมือหญิงสาว )
หญิงสาว : ใช่ค่ะ หลวงพ่อ

บาทหลวง : เรื่องแค่นี้ไม่น่าถึงกับต้องด่าเขานี่
หญิงสาว : แต่เขาจับหน้าอกหนูด้วยนะคะ หลวงพ่อ
บาทหลวง : อย่างนี้เหรอ ( พูดแล้วก็จับหน้าอกหญิงสาวด้วย )
หญิงสาว : ใช่ค่ะหลวงพ่อ แบบนี้เลยค่ะ
บาทหลวง : ก็ยังไม่มีเหตุผลพอที่จะด่าเขาอยู่ดีนั่นแหละ

หญิงสาว : นอกจากนั้นแล้ว เขายังถอดเสื้อผ้าหนูด้วยนะคะ
บาทหลวง : ( น้ำลายหก )อย่างนี้เหรอ
(ว่าแล้วก็จัดแจงถอดเสื้อผ้าเธอ)
หญิงสาว : ใช่ค่ะหลวงพ่อ
บาทหลวง : ( แสร้งทำหน้าเครียด ) มันชักจะมากไปหน่อยแล้วนะ
แต่หนูก็ยังไม่ควรว่าเขาอยู่ดี

หญิงสาว : แต่เขาก็เอาใส่เข้าไปในของหนูด้วยนะคะหลวงพ่อ
บาทหลวง :( ได้โอกาส รีบเอาของตัวเองใส่เข้าไปบ้าง)
อย่างนี้เหรออออ
หญิงสาว : ใช่ค่ะหลวงพ่อ ( หญิงสาวตอบเสียงสั่น )
บาทหลวง : ( ทำตาลอย เคลิบเคลิ้ม )
เธอก็ยังไม่ควรด่าเขาว่าไอ้สารเลวอยู่ดีนั่นแหละ
หญิงสาว : แต่เขาเป็น เอดส์นะคะ

บาทหลวง : ไ = อ้ = ส = า = ร = เ ล= = ว ! !!!!!

คุณ yo (yoyosung72@yahoo.com) ส่งมา


67. เครื่องอัจริยะ ตรวจโรค (23 มีนาคม 2002)

ชายหนุ่ม บ่นกับเพื่อนว่า"อั๊วรู้สึกเจ็บข้อศอกอย่างรุนแรง
สงสัยจะต้องไปหาหมอล่ะ"
"เฮ้ยไม่ต้อง
มีร้านขายยาคอมพิวเตอร์ร้านนึง
มีเครื่องอัจฉริยะ ถูกกว่า เร็วกว่าไปหาหมอเยอะ ง่ายๆ
แค่เอาตัวอย่างปัสสาวะใส่ไปในเครื่อง คอมพิวเตอร์ จะวินิจฉัย
และให้คำแนะนำออกมาเสร็จ แค่ร้อยเดียว"

เพื่อนรักบอก
ชายหนุ่มคิดในใจ
ว่าลองดูก้อไม่เสียหายอะไร

ว่าแล้วก็ฉี่ใส่กระป๋องแล้วตรงไปร้านขายยาที่ว่า
พอเจอเครื่องก็จัดการ เทปัสสาวะเข้าเครื่อง
หยอดเหรียญ กดปุ่ม


ซักครู่


เครื่องเริ่มส่งเสียงทำงาน ไฟกระพริบ
แล้วพิมพ์กระดาษรายงานผลออกมา

" คุณเป็นโรคเอ็นข้อศอกอักเสบ ให้เอาข้อศอกแช่น้ำอุ่นบ่อย ๆ
หลีกเลี่ยงการทำงานหนัก จะดีขึ้นภายในสองสัปดาห์"

เย็นวันนั้น
ขณะที่นั่งคิดทึ่งในความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีปัจจุบัน
เค้า นึกสงสัยว่า
คอมพิวเตอร์ จะตอบมั่วๆไปเรื่อยหรือป่าว
คิดได้ดังนั้น เค้าจัดการทดสอบทันที
โดยการเอาน้ำก๊อกที่บ้านผสม กับอุจจาระ ของหมาที่เลี้ยงไว้
และปัสสาวะของภรรยา และลูกสาว ปิดท้ายด้วย การช่วยตัวเอง
เอาน้ำอสุจิเติมลงไป
จัดการเขย่าให้เข้ากันแล้ว ตรงกลับไปที่ร้านเก่า

หลังจากเครื่องได้รับตัวอย่างและหยอดเหรียญ
เครื่องก็ทำงานพร้อมกับพิมพ์รายงานออกมา

"น้ำก๊อกบ้านนายกระด้างเกินไป ควรติดตั้งเครื่องกรองน้ำกระด้าง"
"หมานาย มีพยาธิ ควร ให้มันกินยา ฆ่าพยาธิ"
"ลูกสาวนาย ติดยา ควร พาเธอเข้ารับการฟื้นฟูบำบัด"
"เมียนายตั้ง ครรภ์ 6 สัปดาห์ แต่ไม่ใช่ลูกนาย ควรจะปรึกษาทนายความ"
"และสุดท้าย ถ้านายยังไม่เลิกช่วยตัวเองด้วยมือบ่อย ๆ
เอ็นข้อศอกอักเสบของนายไม่มีวันหายแน่"

คุณUdom <suthas9937@hotmail.com> ส่งมา


68. ช ่ ว ย ห ม ่ า ย ด ้ า ย (27 สิงหาคม 2001)

โรงแรมชั้นหนึ่ง
สามีภรรยาขับรถจากแอตแลนตาไปนิวยอร์ค
หลังจากทนขับรถกันเกือบตลอด24 ชั่วโมง
ในที่สุดสองสามีภรรยาก็หยุดพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ทั้งสองนอนพักแค่ 4 ชั่วโมงก็เก็บข้าวของออกเดินทางต่อ
เพราะต้องรีบไป

ทั้งสองตกใจที่ค่าที่พักราคาสูงถึง 350 เหรียญ
พวกเขาคาดว่าราคาไม่น่าจะเกิน 100 เหรียญ เท่านั้น
ทั้งสองขอคุยกับผู้จัดการ
“โรงแรมเรามีสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานโอลิมปิค
ห้องสัมมนาขนาด 400 ที่นั่ง สนามเทนนิส ห้องคาราโอเกะ ห้องซาวน่า
และบริการอื่นๆ อีกมากมาย” ผู้จัดการพยายามอธิบาย

"แต่ราคาก็ไม่น่าสูงขนาดนี้นะ” สามีแย้ง
“เรามีโชว์ชั้นหนึ่งจากนิวยอร์ค ฮอลลีวู้ด และลาสเวกัสให้ดูด้วย”
“แต่ผมเข้าพักตอนตีสองนะ ผมไม่ได้ดู” สามีเถียง
“นั่นเป็นเรื่องของคุณครับ เราหามาให้คุณดูแล้วคุณไม่ดูเองก็ช่วยไม่ได้
ยังไงเราก็ต้องคิดราคาห้อง 350 เหรียญ”

เถียงไปก็เปล่าประโยชน์
สามีจึงหยิบเช็คเงินสดมาเขียนให้
“350 เหรียญครับ ไม่ใช่ 100 เหรียญ” ผู้จัดการทักท้วง

“ผมคิดค่าตัวภรรยาผม 250 เหรียญครับ” สามีบอก
“เฮ้ย ผมไม่ได้กับภรรยาคุณนะ”


“ช่วยไม่ได้ ผมพาเธอมาให้บริการถึงที่แล้ว
คุณไม่ใช้บริการเองทำไมล่ะ”


69. มันมีเหตุ.... (27 สิงหาคม 2001)

เด็กหญิงเข้าร่วมพิธีแต่งงานเป็นครั้งแรก
แอบกระซิบถามมารดาด้วยความสงสัย
"ทำไมเจ้าสาวต้องสวมชุดขาวคะแม่"
"สีขาวเป็นสีแห่งความสุขจ๊ะลูก
วันนี้เป็นวันที่เจ้าสาวมีความสุขที่สุดในชีวิต" แม่ตอบ

เด็กหญิงนิ่งคิดแล้วถามต่อด้วยความสงสัย"แล้วทำไมเจ้าบ่าวถึงสวมชุดดำคะ"


70. เรื่องของ password (27 สิงหาคม 2001)

สาวแผนกคอมพิวเตอร์กำลังช่วยผู้จัดการหนุ่มที่เพิ่งเข้าใหม่
เซ็ตคอมพิวเตอร์ให้ต่อเข้ากับเซอร์เวอร์ของบริษัท
เมื่อป้อนข้อมูลมาถึงขั้นที่จะต้องกำหนด password เพื่อเข้าสู่ระบบ
เธอจึงถามผู้จัดการว่าต้องการให้ password เป็นอะไร
ผู้จัดการหนุ่มคิดจะแกล้งสาวให้อายจึงบอกว่า “PENIS”

สาวน้อยหน้าแดงก่ำแต่ก็ป้อน password เข้าไปโดยไม่ทักท้วงอะไร
ทันที่ที่กดปุ่ม Enter ..............


เธอก็หัวเราะออกมาอย่างสะใจใส่หน้าผู้จัดการหนุ่มที่ตีหน้าปั้นยากสุดๆ
เพราะบนหน้าจอปรากฏข้อความว่า"PASSWORD REJECTED. NOT LONG ENOUGH."


[ทะลึ่ง 1][ทะลึ่ง 2][ทะลึ่ง 3 ][ทะลึ่ง 4] [ทะลึ่ง 5][ทะลึ่ง 6] [ทะลึ่ง 7][ทะลึ่ง 8][ทะลึ่ง 9][ทะลึ่ง 10]..................

Disclaimer
เราบอกคุณแล้ว เป็นเรื่องทะลึ่ง คุณก็ยังเข้ามาอ่าน จะมาว่าอะไรกันไม่ได้นะครับ
ขอเตือนว่า อย่าได้เอาไปเลียนแบบโดยเด็ดขาด เพราะนี่เป็นความทะลึ่งเฉพาะตัว
ถ้าเป็นเด็กมาอ่าน จะต้องมีผู้ใหญ่อยู่ คอยอธิบายด้วย (เดี๋ยวจะไม่เข้าใจ.....ฮา)
ความเสียหายใดๆอันเกิดขึ้น ย่อมพ้นจากความรับผิดชอบของเราทั้งสิ้น[Home] [เพศ] [ครอบครัว] [วัยรุ่น] [คุมกำเนิด] [กามโรค] [เบี่ยงเบน ] [กฏหมาย ]