clinicrak.com  คลินิกรัก

 พัฒนาการเด็ก  |  โรงเรียน  |  โรคภัยไข้เจ็บ  |  ทันตกรรม  |  อาหารการกิน  |  เรื่องยา |  หลับนอน ขับถ่าย  |
 จิตเวชเด็ก  |  วัยรุ่น  |  เพศศึกษา  |  ปัญหาทั่วไป

ปัญหาพัฒนาการเด็ก 

 • ลูกพูดไม่เก่ง อยากทราบวิธีกระตุ้น
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • ฝึกพัฒนาการการพูดของลูกอย่างไรดี
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • สองขวบแล้ว ยังไม่พูดเลย
 • พ.ต.อ.พ.ญ.นพมาศ ชูวรเวช
 • ขวบกว่าแล้วแต่ยังพูดและเดินไม่ได้ !
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • 2 ขวบแล้ว แต่พูดได้แค่ จ๊ะ จ๋า
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • ทำอย่างไรเมื่อลูกพูดน้อยเกินไป
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • แก้อาการน้ำลายไหล พูดไม่ชัดของลูกอย่างไรดี
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • กลัวลูกพูดไม่ชัด
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • อีคิวที่เหมาะสม สร้างอย่างไร
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • สงสัยเรื่อง IQ, EQ, LQ
 • พ.ต.อ.ญ.นพมาศ ชูวรเวช
 • สร้าง EQ ให้ลูกคนกลาง
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ช่วยลูกพัฒนาการช้า
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • ชอบเหม่อ สมาธิสั้นหรือเปล่า
 • พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
 • กลัวลูกเป็นสมาธิสั้น
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • จินตคณิตทำให้เด็กมีสมาธิจริงหรือ
 • คุณครูรุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี
 • อยากให้ลูกมีวุฒิภาวะ
 • นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล
 • 9 เดือน ยังไม่ยอมตั้งไข่
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • คลานและนั่งได้ช้าเพราะนอนน้อยหรือเปล่า
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • 3 ขวบ สอนเรื่องซ้ายขวาได้หรือยัง
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • ลูกถนัดซ้ายหรือขวาดีกว่ากัน
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • เปลี่ยนลูกถนัดซ้ายให้ถนัดขวาทำให้ติดอ่างจริงหรือ…
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • ลูกถนัดซ้าย ส่งผลอะไรกับการเรียนรู้
 • คุณครูรุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี
 • ลูกเขียนมือซ้าย จำเป็นต้องแก้ไขหรือไม่ ?
 • อ.ธิดา พิทักษ์สินสุข
 • สื่อต่างๆ มีผลต่อการเลียนแบบในวัยเด็กหรือเปล่า
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • เพลงกล่อมเด็กจะช่วยพัฒนาจิตใจได้จริงหรือ
 • พ.ต.อ.พ.ญ.นพมาศ ชูวรเวช
 • ทีวีทำลูกพูดช้า…หรือเปล่า
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ถ้าลูกกลัวฉากการต่อสู้ในทีวี…
 • รศ.รัจรี นพเกตุ
 • ดูหนังแปลงร่างแผลงฤทธิ์
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ติดทีวีมีผลต่อพัฒนาการอย่างไร
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ตัวการ์ตูนในการ์ตูนแอ็กชั่นมีผลให้ลูกก้าวร้าวหรือไม่
 • รศ.รัจรี นพเกตุ
 • ฟังเพลงบ่อยๆ มีผลอย่างไรกับเด็ก
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช

  ปัญหาเรื่องเรียน และโรงเรียน 

 • เนิร์สเซอรี่ จำเป็นต่อลูกหรือไม่
 • ดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
 • อยากให้ใช้ E.Q. มาเกณฑ์กับรับเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาล
 • ดร.วรนาท รักสกุลไทย
 • จำนวนเด็กกับจำนวนครู มีผลต่อพัฒนาการไหม
 • คุณครูรุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี
 • โรงเรียนเตรียมอนุบาลจำเป็นไหม และจะเลือกโรงเรียนอย่างไรดี
 • คุณครูรุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี
 • โรงเรียนแคบ ไม่ที่วิ่งเล่น มีผลดี ผลเสียอย่างไร
 • คุณครูกนิษฐา ชูขันธ์
 • โฮมสคูลคืออะไร และควรเริ่มอย่างไร
 • อ.ธิดา พิทักษ์สินสุข
 • โรงเรียนแบบบูรณาการมีการบ้านน้อย เด็กจะมีคุณภาพจริงหรือ ?
 • คุณครูกนิษฐา ชูขันธ์
 • ลูกมีปัญหาเมื่อไปเนิร์สเซอรี่
 • งอแงเวลาไปเรียน
 • ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • ลูกไปโรงเรียนแล้วงอแง
 • รศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์
 • ลูกร้องกรี๊ดๆ ไปไม่โรงเรียน ทำอย่างไรดี
 • คุณครูกนิษฐา ชูขันธ์
 • ไปโรงเรียนทีไรออกอาการทุกที
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ขอเข้าห้องน้ำทุกครั้งเมื่อไปโรงเรียน
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • หนักใจลูกถูกเพื่อนแกล้งจนไม่ยอมไปเรียน
 • คุณครูรุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี
 • หยุดหลายวัน เลยไม่ยอมไปโรงเรียน
 • อ.ธิดา พิทักษ์สินสุข
 • ขอกิจกรรมเรียกความสนใจเด็ก
 • ดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
 • รักเรียน รักอ่าน ต้องสร้างอย่างไร
 • ดร.วรนาท รักสกุลไทย
 • ทำการบ้าน 4 ชั่วโมง
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ลูกวัยอนุบาล ทำการบ้านวันละกี่ชั่วโมง
 • คุณครูรุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี
 • ลูกไม่สนใจทำการบ้าน
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ฝึกลูกหัดขีดเขียน
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ไม่สนใจคณิต-วิทย์
 • นิติพงษ์ ห่อนาค
 • ภาษาที่สองเริ่มเมื่อไหร่ดี
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • ลูกวัยอนุบาล เรียนภาษากับครูต่างชาติได้ไหม
 • คุณครูรุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี
 • ลูก ม.1 อ่อนคณิตศาสตร์ ถึงขั้นตก
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ลูกอยากเรียน sound engineer
 • นิติพงษ์ ห่อนาค
 • อยู่โรงเรียนกับอยู่บ้านไม่เหมือนกัน
 • ดร.วรนาท รักสกุลไทย
 • นิสัยที่แตกต่างระหว่างบ้านกับโรงเรียน
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • เรียนเก่ง แต่ไม่มีมนุษยสัมพันธ์
 • พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
 • ลูกเรียนไม่เก่ง กลัวเอาตัวไม่รอด
 • รศ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ
 • อยากให้ลูกเรียนดีไปจนโต ต้องทำอย่างไร
 • น.พ.ดุสิต ลิขณะพิชิตกุล
 • ขอวิธีแก้ปัญหาการเรียนให้ลูก
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • อยากเปลี่ยนพฤติกรรมลูก ต้องเปลี่ยนโรงเรียนไหม
 • ผศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน
 • กลัวลูกเครียดเรื่องเรียน
 • ผศ.นพ.พนม เกตุมาน
 • สอนลูกชายให้ช่วยงานบ้าน
 • พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
 • อยู่โรงเรียนไม่ยอมทำงาน
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ลูกอ่านเขียนไม่ได้ ไม่ยอมสนใจต้องหลอกล่อ
 • อ.ธิดา พิทักษ์สินสุข
 • ลูกสนใจการเรียนน้อยลง
 • นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล
 • ลูกไม่ชอบภาษาอังกฤษ จะสอดแทรกอย่างไรดี
 • ผศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน
 • ลูกชายฝาแฝดอยู่อนุบาลสอง แยกห้องเรียนดีไหม
 • ผศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน
 • คุณครูชอบเปรียบเทียบ จนลูกไม่มั่นใจ..ควรคุยกับคุณครูไหม
 • ดร.วรนาท รักสกุลไทย

  ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ 

 • ก้อนแข็งหลังฉีดวัคซีน อันตรายหรือเปล่า
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา
 • อยากให้ฉีดวัคซีนแบบไม่มีไข้
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • แผลเป็นจากการฉีดวัคซีน
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • ฉีดวัคซีนแล้ว ทำไมยังเป็นหัดอีก
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • ไข้หวัดเรื้อรังหรือเปล่า
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • ขอวิธีแก้ลูกเป็นหวัดเรื้อรัง
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • สารพัดเรื่องหวัดกับเจ้าตัวเล็ก
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • เมื่อลูกคัดจมูก
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • ลูกเป็นหวัดและเสียงแหบเกิดจากอาการภูมิแพ้หรือไม่
 • พ.ญ.สิรินันท์ บุญยะลีพรรณ
 • ใช้ยาทาหน้าอกแก้หวัดได้มั้ย
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • ส่าไข้หรือเปล่านะ
 • ศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • น้ำหนักน้อยเพราะออกหัด
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • อีสุกอีใส
 • พ.ต.อ.พ.ญ.นพมาศ ชูวรเวช
 • หอบถ่ายทอดถึงลูกได้หรือไม่
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • ไซนัสเป็นโรคทางพันธุกรรมหรือเปล่า
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • ขอวิธีดูแลรักษาหูอักเสบ
 • รศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • คลอดก่อนกำหนดมีผลกับสายตาหรือไม่
 • ผศ.นพ.ธรรมนูญ สุรชาติบำรุงกุล
 • ขี้ตาเยอะเหลือเกิน
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • เหมือนๆ จะตาเหล่
 • ผศ.นพ.ธรรมนูญ สุรชาติบำรุงกุล
 • เรื่องของตาเหล่
 • ผศ.นพ.ธรรมนูญ สุรชาติบำรุงกุล
 • ทำเลสิกตั้งแต่เด็กได้ไหม
 • ผศ.นพ.ธรรมนูญ สุรชาติบำรุงกุล
 • สงสัยลูกชายจะตาไม่สามัคคีกัน
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • ก้อนเนื้อที่คิ้วซ้าย
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • ลูกเป็นแผลในปาก
 • ศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา
 • เหนื่อยก็อาเจียน หัวเราะก็อาเจียน
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • 2 ขวบกว่าเป็นโรคกระเพาะได้หรือ
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ลูกเป็นไส้เลื่อนจะมีโอกาสหายเองมั้ยคะ
 • ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • ช่วยด้วย ลูกหายใจครืดคราด
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • ไตติดเชื้อ
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • ไตลูกโตข้างเดียว ทำอย่างไรดี
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • เอ๊ะ…อะไร โรคเลือดทางพันธุกรรม
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • เข้าตู้อบเพราะตัวเหลือง
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • ลูกตัวเหลือง
 • ศ.(คลินิก) น.พ.จิรศักดิ์ มนัสสากร
 • ไหลตายในเด็ก
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • บุหรี่และไทรอยด์ทำให้ลูกตัวเล็กรึเปล่า
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • เป็นซีสต์ที่เต้านม อันตรายไหม ?
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร

  ปัญหาทางทันตกรรม 

 • ลำดับฟันน้ำนม
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • ทำไมฟันซี่ต่อไปขึ้นช้า
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • 10 เดือนฟันขึ้น 2 ซี่ เพราะแม่ไม่กินแคลเซียมตอนท้องหรือเปล่า
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • พอฟันขึ้นก็กินน้อย ทำอย่างไรดี
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • กัดฟันเพราะมันเขี้ยว
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • ฟันขึ้นผิดลำดับ
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • ทำไมฟันขึ้นช้าแล้วยังเกยกันอีก
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • ฟันขึ้นเร็วไปหรือเปล่า
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • ฟันลูกขึ้นเร็วเพราะแม่กินแคลเซียมหรือเปล่าคะ
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • ฟันขึ้นไม่เหมือนเด็กอื่น
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • นอนดูดนิ้วมีผลต่อการขึ้นของฟันมั้ย
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • 2 ขวบ ยังต้องทานฟลูออไรด์เม็ดหรือไม่
 • ผศ.พญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • อยากรู้เรื่องยาสีฟันเด็ก
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • ขวบแรกใช้ยาสีฟันผู้ใหญ่ได้มั้ย
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • ลูกกลืนยาสีฟัน อันตรายมากไหม
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • กลืนยาสีฟันบ่อยๆ อันตรายหรือไม่
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • ลูกไม่ยอมแปรงฟัน
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • กลัวฟันผุ
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • ฟันแท้จะเกตามฟันน้ำนมหรือเปล่า
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • กลัวลูกฟันเกเพราะชอบแทะ
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • กัดของแข็งทำฟันเก…จริงอ้ะ
 • ผศ.พญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • กลัวลูกฟันยื่น
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • ฟันหน้าหัก
 • ท.ญ.กุลยา รัตนปรีดากุล
 • ลูกกัดฟัน…ทำอย่างไรดี
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • ลูกชอบนอนกัดฟัน
 • ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • แก้ไขนิสัยกัดฟันของลูก
 • ผศ.พญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • คราบขาวที่ฟันลูก
 • ผศ.พญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • ฟันมีคราบ
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • ฟันเป็นคราบ
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • ฟันมีสีขาวขุ่นเพราะอะไร
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • ฟันลูกหายไปไหน
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
 • ฟันห่างสร้างปัญหาเรื่องกินมั้ย
 • ผศ.ทญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ

  ปัญหาด้านอาหารการกิน 

 • ขวบกว่ายังกินแต่นม มีผลเสียไหม
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • เด็ก 1 ขวบ 5 เดือน กินนมวันละกี่ออนซ์คะ
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ลูกกินนมน้อยไปไหม
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • นมแม่…แน่กี่เดือน
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • ลูกจะเป็นอันตรายไหมถ้าได้นมไม่ตรงตามสูตร
 • ศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา
 • นมเจือจางลูกจะได้รับสารอาหารครบถ้วนหรือ
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • นมสำหรับลูกวัยพ้นขวบควรเป็นแบบไหน
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • เริ่มนมกระป๋องเมื่อไหร่ดีนะ
 • ศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา
 • นมยูเอชทีกับนมกระป๋อง อย่างไหนดีกว่า
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • เปลี่ยนยี่ห้อนมให้ลูกบ่อย มีผลเสียอย่างไร
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • นมผสมควรเป็นนมถั่วเหลืองหรือนมวัว
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • อยากเลือกนมผสมคุณภาพดีราคาถูก
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • นมแบบไหนใช่เลย
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • ช่วงเวลาให้นมเด็ก 2 เดือนแบบไหนจึงเหมาะสม
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • 3 ขวบ แล้วต้องเปลี่ยนชนิดนมหรือเปล่า
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ลูก 3 เดือน ไม่ยอมกินนม ทำยังไงดี
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ผสมนมผงในอาหารลูกได้หรือไม่
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • 1 ขวบ ให้นมอื่นเสริมอีกได้หรือไม่
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • นมเปรี้ยวของหนู
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • อายุ 4 เดือน ทานนมเปรี้ยวได้มั้ย
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • กินโยเกิร์ตแก้ท้องผูกได้ไหม
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • โยเกิร์ตมีคุณค่าทางอาหารแค่ไหนสำหรับลูกวัย 1 ขวบ
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ให้นมแม่กินโยเกิรต์ได้ไหม
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • ท้องเสียเพราะดื่มนมเปรี้ยวมากไปหรือเปล่า
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • หนูไม่กินนมขวด
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • ทำไมลูกติดขวดนมตอนอยู่บ้าน
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ไม่ยอมกินนมขวดจะทำอย่างไรดี
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ขวบ 8 เดือนฝึกให้ดื่มนมจากแก้วดีมั้ย
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวท
 • อุ่นนมชงเหลือให้ลูกทานได้มั้ย
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • ร้องกินนมแม่ตอนกลางคืน
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • ลูกไม่ยอมกินนม ให้อะไรแทนดี
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • สำลักนมบ่อย
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • ลูกสำรอกนม
 • น.พ.วิชัย ชวาลไพบูลย์
 • ลูกท้องโตหลังทานนม
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • สะอึกหลังดูดนม
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • แย่จัง…ทั้งแหวะนม ทั้งสะอึก
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • จะขวดหรือจะหลอดก็สำลัก
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • แม่ท้องเสียให้นมลูก
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • กาแฟของแม่มีผลต่อนมของลูกหรือไม่
 • ศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา
 • ฝึกลูกอย่างไรไม่ให้ตื่นกินนมกลางดึก
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุ
 • กรองน้ำโดยวิธี Reverse Osmosis จะทำให้ขาดแร่ธาตุที่จำเป็นหรือเปล่า
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ให้ลูกดื่มน้ำแร่มีผลดีผลเสียอย่างไร
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • กินน้ำผสมกลูโคสอันตรายหรือไม่
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • ลูกไม่ทานผลไม้ กินน้ำผลไม้กระป๋องแทนได้มั้ย
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • น้ำส้มคั้น น้ำหวานขวดผสมน้ำ ให้ลูกวัย 3 เดือนได้หรือยัง
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • 2 เดือน ให้น้ำส้มได้หรือยัง
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • น้ำส้มช่วยแก้อาการท้องผูกให้ลูกได้มั้ย
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • กินแต่กล้วยหรือส้มเพราะติดรสหวานหรือเปล่า
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • 2 เดือน กินกล้วยครูดได้จริงหรือ
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ลูกกินแต่กล้วยสุก จะขาดอาหารหรือเปล่า
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ลูกไม่ทานผลไม้สด ทานน้ำผลไม้กระป๋องแทนได้มั้ย
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • อยู่ๆ ก็ไม่หม่ำผลไม้
 • น.พ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ลูกพรุนชนิดเข้มข้นต้องเจือจางก่อนให้ลูกกินหรือไม่
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ผลไม้แก้ท้องเสียมีไหม
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ม่าย…ย…กินผักค่ะ ม่ายกินผัก
 • พ.ญ.สิรินันท์ บุญยะลีพรรณ
 • ลูกไม่ชอบกินผักทำอย่างไรดี
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ใช้ไฟแรงต้มผัก สารอาหารลดลงไหม
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • 7 เดือน ให้มะเขือเทศทั้งผล ได้หรือไม่
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • กินข้าวที่แม่เคี้ยวให้…ได้ไหม
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ข้าวปั้นมีประโยชน์หรือไม่
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • 7 เดือน ให้ข้าวกล้องและเห็ดได้หรือไม่
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • 7 เดือนกินข้าวสวยเป็นเม็ดได้ไหม
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ปัญหาหนักใจเมื่อลูกไม่ค่อยกินข้าว
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • เด็กๆ กินก๋วยเตี๋ยวแทนข้าวได้มั้ย
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • กลัวลูกขาดสารอาหาร เพราะกินแต่ข้าวคลุกน้ำปลา
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • กลัวลูกได้สารอาหารไม่พอ
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ให้ลูกกินงาดำป่นตั้งแต่ 4 เดือนได้หรือเปล่า
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • งาขาว งาดำ แค่ไหนเหมาะกับลูก
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ไข่ ทดแทนโปรตีนชนิดอื่นได้หรือไม่
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • คุณค่าของไข่นกกระทามากกว่า ไข่ไก่ ไข่เป็ดจริงหรือ
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ปลาทูน่าในน้ำมัน VS ปลาทูน่าในน้ำเกลือ
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • เพราะไข่และตับหมูหรือเปล่าทำให้ถ่ายบ่อย
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ตับมีสารพิษตกค้างมากจริงหรือ ?
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • เยลลี่ เครื่องดื่มช็อกโกแลตให้หม่ำวัยไหนถึงเหมาะ
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ให้ลูกกินคอร์นเฟล็กแบบช็อคโกแลต เคลือบน้ำผึ้งดีหรือไม่
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ลูก 3 ขวบ ติดหวาน
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ฝึกนิสัยการกินให้ลูก
 • ศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา
 • น้ำหนักตกกราฟ กระทบพัฒนาการหรือไม่
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • กินแค่ไหนไม่ทำให้ลูกอ้วน
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • กินมากไปมั้ย
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • ลูกกินเก่งมาก
 • พ.ต.อ.พ.ญ.นพมาศ ชูวรเวช
 • จ๊วบๆ ตลอดเวลา
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • เพราะอยากกินด้วยหรือเปล่า
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • น้ำหนักไม่ขึ้นเพราะได้อาหารไม่ครบถ้วนหรือเปล่า
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • จะลดน้ำหนักลูกวัย 4 เดือน ยังไงดี
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • น้ำหนักลูกเกินมาตรฐานมั้ย
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • กังวลเรื่องน้ำหนักลูก
 • น.พ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ลูกไม่กินข้าว เนื้อสัตว์ จะน้ำหนักน้อยไหม
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ลูกเติบโตสมวัยหรือเปล่า
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • อยากให้ลูกกินง่าย ทำไงดี
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • นมวัวทำให้ผื่นขึ้น
 • ศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา
 • งดนมวัว ช่วยลดตุ่มได้จริงหรือ
 • รศ.พญ.สุจิา วีรวรรณ
 • อาเจียนทุกครั้งหลังทานนม
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ลูกแพ้ปลาหรือเปล่านะ
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • สงสัยเรื่องแพ้อาหารทะเลของลูก
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ลูกงอแงเพราะระบบย่อยยังไม่พร้อมหรือเปล่า
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • จะมีวิธีให้ลูกกินอาหารเสริมอย่างไรคะ
 • ศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา
 • ทำไมลูกกินอาหารเสริมแล้วร้อง
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • เพราะอาหารเสริมหรือเปล่าทำให้ลูกกินนมน้อยลง
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ใช้น้ำผึ้งผสมอาหารเสริมดีหรือเปล่า
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ให้อาหารเสริมสำเร็จรูปรสผลไม้แทนข้าวกับผลไม้ดีมั้ย
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ลูกไม่ยอมทานอาหารเสริม จะขาดสารอาหารมั้ย
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • รสชาติอาหารเสริม ควรเป็นแบบใด
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • พอเริ่มอาหารเสริมก็ทานนมน้อยลง จะทำอย่างไร
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ซุปไก่สกัด…อาหารเสริมสำเร็จรูป ให้สารอาหารเพียงพอไหม
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • อาหารเสริมกับโจ๊ก อย่างไรดีกว่ากัน
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • 4 เดือน ให้อาหารเสริมสำเร็จรูปได้ไหม
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ลูกกินแต่อาหารเสริมสำเร็จรูป
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • เวลาป่วยจะกินน้อยลง ให้วิตามินรวมดีไหม
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ลูก 10 เดือน ไม่ยอมทานอาหารเสริม
 • ศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา
 • กินขนมที่มีชูรสมากไป จะเป็นอะไรหรือไม่
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • อาหารลูกต้องเติมน้ำมันด้วยหรือไม่
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • กินรังนกพร้อมดื่มแทนอาหารเช้าได้มั้ย
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • รังนก มีคุณค่าสารอาหารเพียงพอกับลูกหรือไม่
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • อาหารเหลือ อุ่นรวมกันมีผลต่อคุณค่าอาหารมั้ย
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • อาหารที่ผ่านการปรุงนานๆ คุณค่าอาหารจะเสียไปมั้ย
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ลูกไม่กินอาหารเช้า มีผลเสียต่อสุขภาพมั้ย
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ไม่ทานมื้อเช้ามีผลต่อสุขภาพลูกหรือไม่
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • กินเผ็ดเก่ง ตั้งแต่ 2 ขวบ อันตรายไหม
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ทำอย่างไรดี กลัวลูกติดรสชาติอาหารเดิมๆ
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ให้ลูกนอนขณะป้อนอาหารมีผลเสียหรือไม่
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • 8 เดือน ให้กินเจได้มั้ย
 • ดร.นพ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • สังเกตอย่างไรว่าควรให้อาหารที่หยาบขึ้นได้
 • ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ

  ปัญหาเรื่องยา 

 • ลูกกินยายากทำอย่างไรดี
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • ลูก 4 เดือน ให้ทานยาระบาดดีมั้ย
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • ยาระบายกับลูกวัย 2 เดือน
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • ลูกกินยายาก
 • พ.ต.อ.ญ.นพมาศ ชูวรเวช
 • ยาที่มีสาร PPA
 • พ.ต.อ.พ.ญ.นพมาศ ชูวรเวช
 • กินยาแก้ภูมิแพ้นานๆ มีผลอย่างไร
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • วิตามินช่วยให้ลูกอ้วนได้ไหม
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • กินยาติดต่อกัน มีผลต่อกระดูกหรือไม่
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • ลูกกินยายาก...จะทำอย่างไรดี
 • ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ
 • ป้อนยาแล้วไหลหกออกมาต้องป้อนเพิ่มอีกหรือไม่
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • ยาซางเด็กอ้วน กินแล้วลูกไม่กินข้าว
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • ยาของลูก เก็บอย่างไรให้ถูกต้อง
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง

  ปัญหาการหลับนอนและการขับถ่าย 

 • ฉี่ ทีไรไม่ยอมเข้าห้องน้ำ
 • อาจารย์ น.พ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • 8 ขวบแล้ว ยังฉี่รดที่นอน
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • วัยแค่นี้เลิกฉี่รดที่นอนได้หรือยัง
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • ลูกชอบกลั้นปัสสาวะ แก้อย่างไรดี
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ทำชอบกระดกก้นฉี่
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • ฉี่เหลืองเพราะยาของแม่หรือเปล่า
 • ศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • ห่วงเรื่องขับถ่ายวัยเบบี้
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • ขอวิธีฝึกขับถ่ายลูกวัยขวบแรก
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • เทคนิคฝึกนั่งกระโถน
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ทำไม…ลูกฉี่ อึ มีฟองปน
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • ไม่ยอมนั่งถ่าย
 • ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • โตแล้วยังอึรดกระโปรงอยู่เลย
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • ลูกถ่ายท้องบ่อย ยืดตัวรึเปล่า
 • ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • ขับถ่ายเวลากลางคืนฝึกอย่างไรให้เหมาะกับวัย
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • ลูกท้องผูก เพราะเริ่มอาหารเสริมเร็ว…หรือเปล่า
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ลูกท้องผูกมากเลยค่ะ
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • คำถามจากหนุ่ม 13
 • ผศ.นพ.พนม เกตุมาน
 • แก้อาการท้องผูกอย่างไรดี
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • อย่างนี้ท้องผูกหรือเปล่านะ
 • น.พ.ประสงค์ เทียนบุญ
 • ท้องเสียเรื้อรัง
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • สวนทวารให้ลูกวัย 3 เดือน อันตรายมั้ย
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • สารพันปัญหาเรื่องอาบน้ำของลูก
 • ศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • ปรับตารางการนอนของลูกอย่างไรดี
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ลูกนอนดึก
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • ทำยังไงเพื่อไม่ให้ลูกนอนดึก
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ลูกนอนกระสับกระส่าย
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • แก้นิสัยนอนละเมอได้อย่างไร
 • รศ.รัจรี นพเกตุ
 • นอนแค่ไหนถึงจะพอ
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • นอนผวาตอนกลางคืน
 • รศ.รัจรี นพเกตุ
 • พฤติกรรมแปลกๆ ก่อนนอนของลูก
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ลูกนอนกรนเพราะพันธุกรรมหรือเปล่า
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • ลูกไม่ยอมนอน
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ลูกไม่ยอมนอนกลางคืน
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ไม่อยากให้ลูกหลับคานมแม่ ต้องทำอย่างไร
 • รศ.รัจรี นพเกตุ

  ปัญหาด้านจิตเวชเด็ก 

 • ลูกขาดพ่อ ทำอย่างไรไม่มีปมด้อย
 • พ.ญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล
 • กลัวลูกมีอคติกับพ่อ
 • รศ.รัจรี นพเกตุ
 • ลูกสาวหวงพ่อ
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • ลูกชายอยู่ห่างพ่อ
 • ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • อ้อนมากเพราะเก็บกดหรือพ่อตามใจ
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • กลัวลูกติดจากสามีจะมีปัญหา
 • ศ.(เกียรติคุณ)พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • สามี-พี่เลี้ยงช่วยเลี้ยงลูก กลัวมีปัญหา
 • ศ.(เกียรติคุณ)พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • ลูกติดพ่อแม่
 • พ.ญ.นงพะงา ลิ้มสุวรรณ
 • ติดเล่นผมแม่ ไม่ยอมแยกห้อง
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • กังวลลูกติดต้องนอนกับแม่
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ทำไมลูกชอบจับหน้าอกแม่
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ปาท่องโก๋แม่ลูก
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ทำอย่างไรเมื่อแม่เป็นคนช่างหงุดหงิด
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • เลี้ยงลูกทางโทรศัพท์ได้ไหม
 • ดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
 • กลุ้มใจไม่มีเวลาเลี้ยงลูก
 • ศ.(เกียรติคุณ)พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • ฝากลูกไว้ข้างบ้านดีมั้ย
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • ลูกอ้อนขึ้นเพราะพี่เลี้ยงอุ้มทั้งวันหรือเปล่า
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • สอนอะไรไม่สนใจเลย
 • ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • บอกลูกอย่างไรให้เชื่อฟัง
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ลูกไม่เชื่อฟังพ่อทำอย่างไรดี
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • หัดให้ลูกเข้าสังคม
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ตามใจมาก กลัวลูกเสียเด็ก
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • ตามใจลูกมากไปไหม
 • ผศ.นพ.พนม เกตุมาน
 • ลูกมีปัญหาเพราะว่าเลี้ยงไม่ดี ?
 • น.พ.พนม เกตุมาน
 • ส่งเสริมลูกอย่างไรดี
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • เป็นเพื่อนกับลูกจนลูกไม่เคารพ ?
 • พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
 • มั่นใจตัวเองมาก ไม่แคร์แม่
 • พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
 • ลูกสาวรบเร้าอยากมีน้อง
 • พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
 • เตรียมตัวลูกเมื่อมีน้องใหม่
 • ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • มีน้องแล้วทำตัวห่างเหิน
 • ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • คุณพี่ขี้อิจฉา (รึเปล่านะ)
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • พี่อิจฉาน้อง
 • พ.ต.อ.ญ.นพมาศ ชูวรเวช
 • อิจฉาน้องหรือเปล่านะ
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ลูกชายชอบแกล้ง แย่งของเล่นน้อง
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • พฤติกรรมถดถอย เพราะมีน้องใหม่
 • ศ.(เกรียติคุณ)พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • 2 ขวบ ร้องจะดูดขวดนมของน้อง ทำอย่างไรดี
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • โมโหทีก็ตีน้อง
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ไม่ค่อยสนใจลูกคนโต
 • น.พ.วิชัย ชวาลไพบูลย์
 • สอนลูกให้รักน้อง
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • อยากให้พี่รักน้อง
 • รศ.รัจรี นพเกตุ
 • ยังไง…ขอกรี๊ดไว้ก่อน
 • อาจารย์ น.พ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ร้องกรี๊ดเอาแต่ใจ จะแก้อย่างไร
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ลูกเกรี้ยวกราดเพราะแม่เกรี้ยวกราด
 • ผศ.นพ.พนม เกตุมาน
 • ร้องกลั้นหายใจ เพราะเลียนแบบ
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ลูกนอนร้องไห้เกือบทุกคืน
 • ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • แรงเหลือเกิน
 • อาจารย์ น.พ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • อารมณ์รุนแรง
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • ทำอย่างไรเมื่อลูกเป็นเด็กเจ้าอารมณ์
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • ทำร้ายตัวเองทุกครั้งที่มีอารมณ์
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ลูกชอบตีหัวตัวเอง
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • เอาหัวโขกพื้นเป็นอันตรายต่อสมองมั้ย
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • ส่ายหัวตลอด…ผิดปกติที่หูหรือเป็นพฤติกรรมต่อต้าน
 • อาจารย์ น.พ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ดูแลอารมณ์ลูกอย่างไรดี
 • ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • วัยหัวใจอ่อนไหว
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • หงุดหงิดง่าย
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • โกรธทีไร ฉี่รดกางเกงทุกที
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • ขี้โมโหมีผลกับพัฒนาการหรือเปล่า
 • รศ.รัจรี นพเกตุ
 • ยิ่งว่าเหมือนยิ่งยุ
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • เรียกร้องความสนใจ (หรือเปล่า)
 • พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
 • sensitive ถูกเพื่อนทำลายความมั่นใจ
 • พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
 • ลูกโดนเพื่อนแกล้ง ไม่กล้าสู้
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ขาดความมั่นใจหรือเปล่า
 • คุณครูรุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี
 • ลูกไม่มั่นใจอย่างแรง
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ลูกขี้อายจะเข้าสังคมลำบากไหม ทำอย่างไรดี
 • คุณครูกนิษฐา ชูขันธ์
 • ลูกไม่ชอบเข้าสังคมกับเพื่อนในห้อง ขอคำแนะนำด้วยค่ะ
 • คุณครูรุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี
 • ลูกชอบเก็บตัวแก้ไขอย่างไรดี
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • ขี้กลัว ตกใจง่าย ทำอย่างไรดี
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • เมื่อลูกกลายเป็นเด็กขี้กลัว
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • เก็บตัว กลัวอ้วน ขี้อาย ไม่รับผิดชอบ
 • ผศ.นพ.พนม เกตุมาน
 • ทำอย่างไรเมื่อลูกกลัวเสียงดัง
 • อาจารย์ นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ลูกถูกล้อว่า "ตัวดำ" จะเรียกความมั่นใจให้ลูกอย่างไร
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ลูกอืดอาด ขาดความมั่นใจ
 • ผศ.นพ.พนม เกตุมาน
 • ตัดสินใจเองไม่ได้
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ชักช้า อืดอาด
 • น.พ.พนม เกตุมาน
 • ลูกไปโรงเรียนสายประจำเพราะทำอะไรช้ามาก ขาดความกระตือรือร้น
 • ผศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน
 • เกเร ก้าวร้าว
 • ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • ตีลูกเกเร จะเป็นอะไรมั้ย
 • พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
 • ขว้างปา ใช่ก้าวร้าวหรือเปล่านะ
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ชอบเล่นรุนแรง
 • รศ.รัจรี นพเกตุ
 • ชอบอุลตร้าแมน ชอบใช้ความรุนแรง
 • ผศ.นพ.พนม เกตุมาน
 • ลูกเลียนแบบพฤติกรรมที่รุนแรง
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • สงครามเสื้อผ้า
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • เด็กเอาแต่ใจ…แก้อย่างไรดี
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • เอะอะก็เอาแต่ใจ
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • เอาแต่ใจเป็นที่หนึ่ง
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • เด็กใจร้อน ควบคุมอารมณ์ไม่ได้
 • ผศ.นพ.พนม เกตุมาน
 • แก้นิสัยเอาแต่ใจยังไงดี
 • รศ.รัจรี นพเกตุ
 • 4 ขวบขี้งอน แม่ต้องตามง้ออยู่เรื่อยไป
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • เม้มปาก กำมือ ส่งเสียงดัง ทุกครั้งที่อยู่คนเดียวหรืออยากได้อะไร
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • ชอบขู่
 • ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • หนูแค่อยากแกล้งเฉยๆ
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ชัยชนะ เท่านั้นที่หนูต้องการ
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ฝึกให้ลูกรู้จักรอทั้งที่บ้านและโรงเรียน
 • ดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
 • ขอวิธีดัดนิสัยหลานสาว
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ลูกก้าวร้าว พ่อกับแม่ความเห็นไม่ตรงกัน
 • รศ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ
 • ทำไมดูดนิ้วอีกแล้ว
 • อาจารย์ นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ลูกดูดนิ้วและลิ้นเป็นฝ้า
 • พญ.สุดา เย็นบำรุง
 • ติดดูดนิ้วเหลือเกินทำไงดี
 • รศ.รัจรี นพเกตุ
 • ลูกสาวชอบกัดเล็บ
 • พ.ต.อ.ญ.นพมาศ ชูวรเวช
 • ทำอย่างไรให้ลูกเลิกติดขวดนม
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ยี่ลูกสาวติดหมอนเน่า
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ติดใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปมีผลเสียหรือไม่
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ลูกชอบสะสมของ
 • ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • อยากมีแบบเพื่อนไปเสียทุกอย่าง
 • ผศ.นพ.พนม เกตุมาน
 • จอมซนคนชอบรื้อ
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • จะหยุดเจ้าจอมรื้ออย่างไรดี
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ชอบหยิบของคนอื่น
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • อยากเล่นของเล่นคนอื่น
 • รศ.รัจรี นพเกตุ
 • ลูกคบเพื่อนวัยเฮ้ว
 • พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
 • ปรับตัวเขากับเพื่อนไม่ได้
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • แก้นิสัยพูดคำหยาบอย่างไร
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • โกหก พูดไม่เพราะ เอาแต่ใจ
 • พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
 • 7 ขวบ ซุ่มซ่ามจัง
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ์
 • ซุ่มซ่าม
 • ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ
 • ลูกชอบกลั้นร้องจะทำอย่างไรดี
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ลูกชอบเกร็งมือเกร็งเท้า
 • ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • ล้วงคอให้อาเจียน
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • กลุ้มใจนิสัยลูกวัย 2 ขวบ
 • อาจารย์ นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ลูกแฝดนิสัยต่าง
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • อุ้มลูกโยนสูงๆ เป็นอันตรายไหม
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • แม่หนูหูไว
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ปัญหาของ 2 ลูกชาย
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ลูกกลัวการสระผม
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • กลัวโดนสระผม
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • ลูกติดดึงผมก่อนนอนเป็นเพราะอะไร
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • จริงมั้ย…อาบน้ำนานแล้วปอดบวม
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • 3 ขวบ ก็ชอบแต่งหน้าทาปากแล้ว !
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • จะบอกลูกเรื่องหย่าตอนไหนดี
 • น.พ.พนม เกตุมาน
 • อธิบายอย่างไร ให้ลูกเข้าใจเรื่องการหย่าร้าง
 • รศ.รัจรี นพเกตุ
 • ห้ามด้วยการตีดีหรือไม่
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • หัวเราะพร่ำเพรื่อผิดปกติหรือเปล่า
 • รศ.รัจรี นพเกตุ

  วัยรุ่น 

 • เป็นวัยรุ่นแต่ยังชอบเล่นกับน้องอยู่
 • พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
 • ลูกสาววัยรุ่น คุยกันไม่รู้เรื่อง
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยา ถิฐาพันธ์
 • หนีออกจากบ้าน
 • ดร.สมบัติ ตาปัญญา
 • ลูกวัยรุ่นไร้ระเบียบ
 • น.พ.พนม เกตุมาน
 • ติดเกม ใช้เงินเกินตัว
 • นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
 • ลูกติดเกม มีปัญหาการเรียน
 • น.พ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
 • ลูกติดเพื่อน คบเพื่อนไม่ดี
 • นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล
 • ลูกใช้โทรศัพท์นาน
 • พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
 • ลูกสาวคุยกับผู้ชายหน้าบ้าน
 • ผุสชา โทณะวณิก
 • หนุ่มป.6 กับสาวทางเน็ต
 • นิติพงษ์ ห่อนาค
 • ไม่มีอินเตอร์เน็ตได้ไหม
 • นิติพงษ์ ห่อนาค
 • อยากให้ลูกร้องเพลงเก่ง
 • ผสุชา โทณะวณิก
 • อยากเข้าวงการบันเทิง
 • นิติพงษ์ ห่อนาค
 • อยากช่วยลูก แต่ช่วยไม่ได้ เพราะ…
 • นิติพงษ์ ห่อนาค
 • จะเอนท์อะไรดี เครียดจัง
 • พ.ญ.อัมพร เบญจผลพิทักษ์
 • ลูกชายไปค้างคืนกับสาว
 • ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
 • กลัวลูกยอมรับค่านิยม กิ๊ก
 • ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

  เพศศึกษา 

 • บทเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องเพศ
 • ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
 • ลูกอยากรู้เรื่องเพศ จะตอบลูกอย่างไรดี
 • ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
 • อยากเห็นพ่อกอด หอมแม่
 • ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
 • เลี้ยงลูกให้เป็นแมน
 • น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 • ลูกถามความหมาย 'ล่วงละเมิดทางเพศ'
 • ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
 • ขลิบเจ้าจำปี…ดีไหมหนอ
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • อัณฑะไม่เท่ากัน
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • ลูกชอบเล่นอวัยวะเพศ…ทำไงดี
 • รศ.รัจรี นพเกตุ
 • ลูกชายชอบเล่นจู๋
 • ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
 • ลูกชอบจับจู๋
 • ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
 • ลูกมีปัญหาช่องคลอดตั้งแต่เล็ก
 • ศ.(เกียรติคุณ)พญ.ชนิกา ตู้จินดา
 • กลัวลูกชายเป็นกะเทย
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • ลูกอวัยวะเพศเล็กมีโอกาสเบี่ยงเบนทางเพศหรือเปล่า
 • ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
 • ลูกชายชอบเลียนแบบ จะเบี่ยงเบนทางเพศหรือเปล่า
 • พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
 • ลูกสาวชอบเล่นเหมือนเด็กผู้ชายเบี่ยงเบนทางเพศหรือเปล่า
 • แม่น้องพลอย/ยะลา
 • 4 ขวบ อาบน้ำแล้วอายแม่ จะเบี่ยงเบนไหม
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • ลูกชายชอบสีชมพู กลัวเบี่ยงเบน
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
 • โป๊ต่อหน้าลูก
 • ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
 • ลูกชายแอบซื้อซีดีโป๊
 • ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
 • ลูกแอบดูหนังสือโป๊
 • ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
 • ลูกสาวแอบอ่านการ์ตูนโป๊
 • นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
 • ลูกชอบแอบดูคนอื่นอาบน้ำ ทำไงดี
 • รศ.รัจรี นพเกตุ
 • รู้ได้ยังไงว่า ลูก 'ช่วยตัวเอง'
 • ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
 • ลูกสาวอยากมีแฟนเหมือนเพื่อน
 • พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทิกษ์
 • พี่ชายมีความสัมพันธ์กับน้องสาว
 • ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
 • เรื่องรักของครูกับศิษย์
 • ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
 • เมนส์มาไม่หยุด
 • ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

  ปัญหาทั่วไป 

 • ลูกหัวไม่ทุย
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • กระหม่อมบุ๋ม
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • รอยนูนที่กระหม่อม...จะอันตรายหรือเปล่า
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • ขวบกว่าแล้ว ทำไมยังไม่ปิด
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • เครื่องดุดสุญญากาศ ทำลูกคอเอียง
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • ตื่นบ่อยมีผลต่อสมองหรือไม่
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • หัวกระแทกพื้นบ่อยๆ มีผลต่อสมองหรือไม่
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • เส้นผมกระด้าง
 • ศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • ชอบขยี้ตา
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • ตาขาวลูกขุ่น
 • ศ.(คลินิก) น.พ.จิรศักดิ์ มนัสสากร
 • เด็กเล็กใส่แว่นได้มั้ย
 • ผศ.นพ.ธรรมนูญ สุรชาติบำรุงกุล
 • คราบไขที่ใบหู
 • ศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • หูอักเสบสามารถเกิดขึ้นกับเด็กเล็กได้หรือเปล่า
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • แคะหูจนเป็นแผล...แก้อย่างไร
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • ทำไม ลูกชอบเกาหูแรงๆ
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • ทำไมลูกมีเสียงครืดคราดในลำคอ
 • ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • แผลในปากลูกอันตรายมั้ย
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • สะอึกทุกครั้งที่คุยและหัวเราะเป็นเพราะอะไร
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวท
 • ร่องหน้าอกบุ๋มตอนหายใจเข้า ผิดปกติไหม
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • ยากันยุงกับเด็ก 4 เดือน
 • ศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • แพ้น้ำลายยุง
 • ศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • ช่วยด้วย! ลูกสาวแพ้ยุง
 • ศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • ยุงกัดรักษาอย่างไร
 • รศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • หลังเป็นผื่นแดง
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • ทารกมีผิวแห้งคันเป็นผื่น จะแก้อย่างไร
 • ผศ.นพ.พนม เกตุมาน
 • กำจัดผดผื่นให้ผิวลูก
 • ศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • ตุ่มอะไร ? ขึ้นที่คอลูก
 • ศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • มีตุ่มเล็กๆ รอบปากเพราะลูกชอบเอามือเข้าปากหรือเปล่า
 • ศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • ติดเชื้อที่ลำไส้ ทำไมขึ้นผื่นเต็มตัว
 • ศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • ปานแดงบนพุงกลม
 • ศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • ลูกเป็นกลากจริงหรือเปล่า
 • ศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • กระดูกขาอ่อน แก้ไขอย่างไร
 • รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • ลูกเท้าแบ
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • ลูกปลายเท้าบิด
 • พญ.สุดา เย็นบำรุง
 • จับยืนก่อนวัย ลูกจะขาโก่งหรือไม่
 • น.พ.ปริยุทธิ์ เจียรพัฒนาคม
 • ดัดขาให้ลูกกลัวลูกขาโก่ง
 • น.พ.ปริยุทธิ์ เจียรพัฒนาคม
 • ลูกเดินช้าหรือเปล่า
 • รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 • เดินไม่มั่นคง เป็นเพราะกินน้อยหรือเปล่า
 • น.พ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 • ปัญหาสุขภาพของหนูวัย 9 เดือน
 • พ.ญ.สุดา เย็นบำรุง
 • ลูก 5 เดือนแล้ว แต่สะดือไม่แห้งเสียที
 • ศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • ไม่ยอมถือขวดนมเองทั้งที่เคยทำได้
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก…จำเป็นแค่ไหน
 • น.พ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
 • เดินเขย่งเพราะรถเข็นหรือเปล่า
 • รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • ข้อเสียของรถหัดเดิน
 • พ.ญ.พิกุล อาศิรเวช
 • หัวนมหลอกดีต่อลูกมั้ย
 • ศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา
 • ครีมกันแดดของลูก
 • ศ.พญ.สุจิตรา วีรวรรณ
 • เล่นกับกิน อะไรสำคัญกว่า
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์  [ BACK TO LIST]

  [Home] [ เพศ] [ครอบครัว] [ ผู้สูงวัย ] [วัยรุ่น] [ เลี้ยงลูก ] [คลินิกเด็ก][ โรคเด็ก ] [คุมกำเนิด] [ โรคสตรี ] [คลินิกคุณแม่]
  [กามโรค] [เกย์] [ สุขภาพจิต] [ law ] [สัตว์เลี้ยง]