ตกลงกันก่อนครับ


1. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า   ข้าฯอยากดูจริงๆ
2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้าฯบรรลุวุฒิภาวะแล้ว
3. ข้าพเจ้าขอสาบานว่า   ข้าฯจะไม่กินในที่ลับแล้วคายในที่แจ้ง
4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้าฯจะปฎิบัติตามกฏทุกประการ

คำเตือน : เนื้อหาบางตอนอาจไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
...โปรดแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้
เพื่อแสดงอายุที่ชัดเจน (ตามการจัดระเบียบของสังคม) ก่อนคลิกเข้าไปดู


โปรดตอบ pop up menu ก่อนครับ


ขอบคุณลุงเปี๊ยก โฮมเพจศาลานกน้อย ที่กรุณาให้ลอกมาใช้ http://www.geocities.com/vienna/2739