การเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กระต่าย

1. เลือกพันธุ์กระต่ายจากฟาร์มที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้สามารถตรวจสอบประวัติได้
2. เลือกจากฟาร์มที่เชื่อถือได้ และมีบันทึกประวัติของครอก น้ำหนักตัวและโรคกระต่ายที่เคยเกิดกับกระต่ายในฝูง
3. คัดเลือกกระต่ายจากครอกที่มีประวัติการให้น้ำนมดี
4. เลือกที่มีจำนวนการให้ลูกต่อครอกสูง
5. เลือกที่มีลักษณะปลอดจากที่ไม่ต้องการ
6. เลือกที่มีประวัติอายุการใช้ในการผสมพันธุ์ได้นาน
7. เลือกที่มีความต้านทานโรคได้ดี
8. เลือกเพศเมียที่มีประวัติการให้จำนวนครอกต่อปีอย่างน้อย 4 ครอก
9. เลือกที่มีการเจริญเติบโตเร็วและสม่ำเสมอ
10. สุดท้ายคัดเลือกจากครอกที่มีลักษณะดีและตรงตามพันธุ์ที่ต้องการ(update 15 พฤษภาคม 2001)

[ BACK TO LIST]

[Home] [ เพศ] [ครอบครัว] [ ผู้สูงวัย ] [วัยรุ่น] [ เลี้ยงลูก ] [โรคเด็ก ] [คุมกำเนิด] [ โรคสตรี] [กามโรค] [เกย์ ]
[ สุขภาพจิต] [ law ] [ สัตว์เลี้ยง]