สัมมนา พยาธิในสัตว์เลี้ยงและโรคที่พบบ่อยในคลินิก

วันที่ 26 มีนาคม - 28 มีนาคม 2544 นี้
ขอเชิญผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงหรือผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ

" พยาธิในสัตว์เลี้ยง และโรคที่พบบ่อยในคลินิก "

ที่ บริษัทไฟเซอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เวลา 9.00-15.30 น. แผนกเวชภัณฑ์สัตว์ไฟเซอร์ บริษัท ไฟเซอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จัดโครงการอบรมวิชาการด้านปรสิตวิทยา พยาธิในสัตว์เลี้ยง และโรคที่พบบ่อยในคลินิก ให้กับนิสิต นักศึกษาแพทย์ และบุคคลทั่วไป ณ สำนักงานกิจการนิสิต นักศึกษา ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทุกสถาบันทั่วประเทศ สนใจติดต่อขอใบสมัครได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่แผนกเวชภัณฑ์สัตว์ไฟเซอร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 656-8558 ไม่เสียค่าใช้จ่าย


(update 2 เมษายน 2001)

[ BACK TO LIST]

[Home] [ เพศ] [ครอบครัว] [ ผู้สูงวัย ] [วัยรุ่น] [ เลี้ยงลูก ] [โรคเด็ก ] [คุมกำเนิด] [ โรคสตรี] [กามโรค] [เกย์ ]
[ สุขภาพจิต] [ law ] [ สัตว์เลี้ยง]