* กติกา

1. ถ้าต้องการเล่นใหม่ ให้ตอบ yes

2. ถ้าพร้อม..นึกในใจเลขตัวใดตัวหนึ่งระหว่าง 0 - 85

3. ถ้ามี click yes ถ้าไม่มี click no

4. สุดท้าย ผมจะบอกว่า เลขในใจของคุณ คือเลขใด