clinicrak.com   คลินิกรัก


ปวดหัวเมื่อถึงจุดสุดยอด orgasm headache


มีผู้ชายหลายๆคนมีเพศสัมพันธ์แล้วมีอาการปวดหัวหลังถึงจุดสุดยอด เรียกว่าsex-related headaches หรือ coital headaches ทำให้การมีเพศสัมพันธ์แทนที่จะมีความสุข กลับต้องมาทุกข์แทน อาการปวดหัวที่ว่ามักเกิดที่บริเวณท้ายทอย ก่อนถึงจุดสุดยอดสักครู่แล้วจะปวดอยู่นานหลายนาทีจนถึงเป็นชั่วโมง แล้วหลังจากนั้นก็จะหายเอง ทำให้ผู้ชายหลายคนถึงกับแหยงการมีเพศสัมพันธ์ไปเลยก็มี

ผู้หญิงก็มีอาการปวดหัวจากการถึงจุดสุดยอดได้เช่นกัน แต่มักเกิดตอนช่วยตัวเอง (masturbation) ซึ่งต่างจากชายที่มักเกิดตอนมีการร่วมเพศโดยการสอดใส่ (intercourse) และจำนวนหญิงที่มีปัญหากับอาการนี้ก็น้อยกว่าชาย

อย่างไรก็ตามคนที่มีอาการปวดหัวเช่นนี้ควรได้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูว่าไม่มีโรคที่เป็นสาเหตุของปวดหัวที่อยู่ในสมอง เช่น เนื้องอก หรือเส้นเลือดพองเป็นกะเปาะเป็นต้น

การักษาก็ขึ้นอยู่กับหมอ บางคนต้องใช้ยา บางคนก็ไม่ต้องใช้ยา แต่ส่วนมากที่คล้ายกันก็คือ ให้งดมีเพศสัมพันธ์ระยะหนึ่ง เช่น 2 - 3 สัปดาห์ ผ่อนคลาย ทำสมาธิ รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ถ้ามีโรคประจำตัวก็ต้องรักษาไปพร้อมกัน เช่น โรคความดัน โรคหัวใจเป็นต้น
[Home] [เพศ] [ครอบครัว] [วัยรุ่น] [คุมกำเนิด] [กามโรค] [เกย์ ] [กฏหมาย ]