Homeคลินิกรักห้องเสพสมให้สมอารมณ์หมาย
สนทนาเรื่อง | เพศ | ครอบครัว | วัยรุ่น | คุมกำเนิด | โรคสตรี | กามโรค | เกย์ | law |

การคุมกำเนิดแบบธรรมชาติ

วิธีการคุมกำเนิดที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือยาอื่นใดให้เป็นภาระในเรื่องค่าใช้จ่าย ก็คือการคุมกำเนิดโดยวิธีธรรมชาติ
แต่วิธีนี้ก็ต้องอาศัยความเข้มแข็งของจิตใจและความชำนาญส่วนตัวค่อนข้างมาก ต้องแน่ใจในตัวเองและต้องยอมรับได้
หากเผลอพลาดตั้งท้องขึ้นมา การคุมกำเนิดแบบธรรมชาติได้แก่ การงดการร่วมเพศ การนับวันไข่ตก และการหลั่งอสุจิ
ภายนอก

วิธีงดการร่วมเพศ (หรือการคุมกำหนัดนั่นเอง) เป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดและปลอดภัยที่สุด แต่ปฏิบัติได้ยากที่สุด เนื่องจาก
ความรักระหว่างหญิงชายที่ไม่มีเรื่องเซ็กส์มาเกี่ยวข้องนั้นเป็นความรักในอุดมคติ เป็นความรักของเด็กไร้เดียงสา หรือ
ความรักของคนสูงอายุมากๆ วิธีนี้ต้องช่วยกันรับผิดชอบทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย

สำหรับวิธีนับวันไข่ตก ฝ่ายหญิงต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบเรื่องการนับวันว่าตอนไหนปลอดภัย ตอนไหนไข่ตก ต้องมีปฏิทิน
จดเอาไว้เสมอ แล้วก็แจ้งเตือนฝ่ายสามีไว้ล่วงหน้า สำหรับระยะปลอดภัยในการมีเพศสัมพันธ์ มักใช้คำแทนว่าก่อน 7
หลัง 7 ของประจำเดือนที่ถือว่าเป็นระยะปลอดภัย คือ 7 วันก่อนจะมีประจำเดือนในรอบถัดไป และ 7 วันแรกที่เริ่มมี
ประจำเดือน (รวมวันที่มีประจำเดือนด้วย) ซึ่งจะใช้ได้ดีในกรณีที่มีประจำเดือนสม่ำเสมอตรงกันทุกเดือน วิธีนี้มีโอกาส
ตั้งครรภ์ค่อนข้างสูงถึง 25- 30 % เพราะบางคนรอบเดือนมาไม่ปกติ อาจมาไม่ตรงกันทุกเดือนทำให้การนับวันผิด
พลาด แต่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากที่สุด

สมมติถ้าประจำเดือนจะมีวันที่ 20 ธันวาคม ระยะปลอดภัยทั้งหมด 14 วัน ก็คือ วันที่ 13 - 26 ธันวาคม ถ้ามีประจำ
เดือน 3 วัน ระยะปลอดภัยสุทธิที่เหลือ = 14 - 3 = 11 วัน คือวันที่ 13 - 19 ธันวาคม และ วันที่ 23 - 26 ธันวาคม
วิธีนี้จะได้ผลดีก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัด ถ้าหากจะมีเพศสัมพันธ์นอกระยะปลอดภัยหรือเมื่อเกิดความไม่
แน่ใจจะต้องใช้วิธีการคุมกำเนิดอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น การใช้ถุงยางอนามัย

ส่วนวิธีหลั่งอสุจิภายนอกช่องคลอดเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายชาย วิธีนี้ขัดต่อจังหวะตามธรรมชาติของความสุขทาง
เพศอยู่บ้าง เนื่องจากผู้ชายหลายๆ คนก็รู้สึกว่าการที่ต้องออกมาหลั่งภายนอกตอนจบมันไม่ค่อยได้ความรู้สึกจริงจังเหมือน
กับการหลั่งในช่องคลอด แลัวผู้หญิงหลายคนก็ชอบความรู้สึกที่มีน้ำอสุจิฉีดอยู่ภายใน นอกจากนั้นยังเป็นวิธีที่ไม่ค่อยจะได้
ผล จึงมีโอกาสตั้งครรภ์ได้สูงถึง 16 % เพราะมีโอกาสสูงที่อสุจิบางส่วนตกลงในช่องคลอดของผู้หญิง
เภสัชกรสุรชัย (ฉบับแก้ไข) 23 กุมภาพันธ์ 19643 14:55:53
 


รู้สึกว่าขอแนะนำของคุณหมอเป็นสิ่งที่ดี อยากถามคุณหมอว่าวิธีหลั่งอสุจิภายนอกช่องคลอดมีโอกาสตั้งครรภ์ได้สูงถึง 16 %เป็นวิธีที่พอจะใช้ได้ไหมอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติม ขอรบกวนคุณหมอหน่อยครับ
sanit.chai@chaiyo.com 26 พ.ค.43 18:12น.